Spływ kajakowy rzeką Ilanka

Ilanka – jest prawym dopływem rzeki Odry o długości prawie 58 km. Swój początek ma w jeziorze Trawno i Trawienko. Mówią o niej że jest jedną z najpiękniejszych rzek Środkowego Nadodrza. W początkowym jej biegu ma charakter jedynie niepozornego cieku wodnego, jednakże nabiera prawdziwego nurtu wpływając do Puszczy Rzepińskiej. W okolicach rzeki, na pobliskich wysokich wzgórzach znajdują się zwarte kompleksy lasów iglastych, które bliżej brzegów przechodzą w lasy olchowe i torfowiska. Obszar po którym płynie jest zabagniony i pokryty również szuwarami, przez co spotkać tutaj można żółwia błotnego a także bobry i wydry. Strzeżmy się jednak gniewoszy plamistych, gdyż je też można spotkać na tych terenach. Na prawie całym biegu Ilanki, poza sąsiedztwem Torzymia i Rzepina, kajakarzom towarzyszyć będzie niczym nie zakłócony spokój, gwarantujący bezpośredni kontakt z przyrodą.

Dolina Pliszki została objęta programem ochronnym Natura 2000.