Spływ kajakowy rzeką Obra

Obra – jest rzeką w zachodniej Polsce przepływającą przez województwo wielkopolskie i lubuskie. . Jej długość waha się w granicach 250 km. Źródła rzeki znajdują się na Wysoczyźnie Kaliskiej. Szlak rzeczny rzeki Obry jest zawiły, z tegoż powodu atrakcyjny dla spływów kajakowych, najbardziej polecanym kajakarzom. Tereny te na brzegach Obry są podmokłe i zalesione, przez co jej walorów widokowych nie sposób docenić. Kajakowy szlak wodny można rozpocząć już w Kopanicy skąd można dopłynąć aż do jej ujścia do Warty za Skwierzyną. My jednak polecamy szlak od Świętego Wojciecha za Międzyrzeczem a skończyć w miejscowości Bledzew. Średnio trudny stopień zaawansowania dla kajakarzy.